09 december, 2016

 

Cloud Database

 

clouddb175Vanaf nu is Regelneef ook als cloud-versie beschikbaar. Aan deze mogelijkheid is de laatste twee jaar hard gewerkt. Het is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van het pakket, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om om uw database ook te benaderen via mobiele applicaties die SunBase zal ontwikkelen. Daarnaast biedt het een oplossing voor de trend om af te stappen van een eigen server en over te gaan op cloud diensten.

In dit artikel kunt u meer te weten komen over wat het precies inhoudt en hoe er gebruik van kan worden gemaakt.

 

Nieuw start- en loginsysteem

 

De interne werking rond het inloggen, updaten en starten van de software is flink herzien.

 • Het opstartscherm is nu ook direct het inlogscherm.
 • Na een update wordt, na het opnieuw opstarten, automatisch een database update gedaan, indien nodig.
 • Regelneef start nu zodanig dat de programmabestanden niet meer vergrendeld worden. Dit voorkomt bijvoorbeeld problemen bij het updaten in een terminal-server systeem, waarbij één gebruiker nog ingelogd is, wat dan het updaten verhinderd. Dit kan nu niet meer gebeuren.

 

Verbeterd wachtwoordsysteem

 

Het wachtwoordsysteem is qua interne werking gemoderniseerd. Dit is als gebruiker ook te merken aan de volgende zaken:

 • Regelneef maakt voor wachtwoorden voortaan onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.
  Hierdoor kan het zijn dat een gebruiker niet meer kan inloggen, indien men niet meer weet welke letters van hun wachtwoord precies uppercase waren. Dit was immers voorheen geen probleem. Dit kan worden opgelost door een supervisor een nieuw wachtwoord te laten toekennen voor de betreffende gebruiker.
 • Verscherpte regels voor nieuwe wachtwoorden:
  – De minimum lengte is 8 karakters
  – Moet minstens één cijfer bevatten
  – Moet minstens één letter bevatten
 • Het is nu desgewenst mogelijk om met lange wachtwoorden te werken (voorheen was er een restrictie van maximaal 15 tekens).
Autorisatie voor het kunnen exporteren van gegevens is nu algemeen instelbaar

Er zijn drie nieuwe rechten-regels waarmee het mogelijk wordt om te voorkomen dat gegevens in Regelneef naar Excel kunnen worden geschreven, geëxporteerd of gekopieerd. De rechtenregels zijn voor ieder rechtenniveau apart in te stellen, en werken door in alle schermen:

 • Algemeen->Excel gegevensuitvoer
 • Algemeen->Exportopties
 • Algemeen->Kopiëren van records naar klembord

 

Scanverdeler met ingebouwde PDF viewer

De scanverdeler heeft heeft nu een geheel nieuw ingebouwd component voor het bekijken van PDF pagina’s. Hiermee is de afhankelijkheid van een geïnstalleerde PDF viewer verwijderd, welke op sommige systemen instabiliteit kon veroorzaken.

 

Diversen

 

Koppeling met Knollenstein

Het is nu mogelijk om een aanvraag van Regelneef te kunnen versturen naar het systeem van Knollenstein, om zo gebruik te maken van hun mogelijkheden om een vacature op vele job boards te plaatsen. Deze mogelijkheid wordt alleen zichtbaar indien dit voor uw bedrijf is ingesteld door SunBase. Indien u een (test) account heeft bij Knollenstein kunt u dit doorgeven aan SunBase zodat de koppeling geactiveerd kan worden.

Dag-beschikbaarheid van een nieuw ingevoerde uitzendkracht

Vanaf nu wordt bij een nieuwe uitzendkracht de dag-beschikbaarheid (maandag t/m vrijdag) automatisch aangevinkt, tenzij bij de instellingen is aangegeven dat nieuwe uitzendkrachten automatisch de kalender-beschikbaarheid aan moet staan.

Evaluaties zijn te kopiëren

In het scherm Overzicht evaluaties is het nu mogelijk om alle ingevoerde evaluatiekolommen van één regel te kopiëren naar andere evaluatieregels. Wanneer er een groep evaluaties moet worden ingevuld die geheel of grotendeels op elkaar lijken, kan het invullen daarmee sterk versneld worden. Uiteraard kunnen na het kopiëren alsnog aanpassingen gemaakt worden.
Het kopiëren werkt via een knop. Hiermee zet u de te kopiëren evaluatie in het geheugen. Vervolgens kunnen de gegevens worden geplakt door op de gewenste regel te gaan staan en het ‘plak-commando’ ctrl-v te geven. Als evaluatiedatum wordt de actuele datum ingevuld.

Overzicht klanten sneller openen

Indien er veel klanten in de database staan is er niet praktisch als deze altijd direct in de lijst staan bij het opstarten van Overzicht klanten. Als er veel records opgehaald moeten worden vertraagd dit het opstarten van het scherm, terwijl het weinig voordeel biedt. Bij grotere hoeveelheden klantrecords in uw database is het daarom aan te raden om deze optie aan te vinken. Zie Onderhoud->Instellingen->Klanten.

Klanten
 • Het veld G-rekening percentage ondersteunt nu ook decimalen.
 • Bij exporteren van de klantcontacten naar Excel wordt de memo-tekst nu ook meegenomen.
Bestanden opslaan bij bemiddelaars

Het bestandsarchief systeem is nu ook beschikbaar bij een bemiddelaar. Om dit te activeren dient bij Onderhoud->Instellingen->Bestandsarchief het basispad hiervoor ingesteld te worden.

Werkbrieven voor ZZP-ers naar Freepack

Werkbrieven voor ZZP-ers hebben de eigenschap dat het uurloon nul is. De export naar Freepack houdt vanaf nu in dit geval – bij over- en toeslaguren – rekening met het te schrijven percentage, door in plaats van het uurloon-percentage het tarief-percentage te gebruiken.

Signalering op 26 gewerkte weken voor ABU

Er is een nieuwe signalering toegevoegd voor het signaleren van 26 gewerkte weken binnen fase A van de ABU. Standaard kijkt deze 4 weken vooruit, maar deze waarde (28 dagen) is uiteraard instelbaar.

SMS vinkjes via multi wijzigen van uitzendkrachten

Via de knop Multi Wijzigen bij is het nu ook mogelijk om van een groep uitzendkrachten automatisch een SMS vinkje te zetten bij 06-nummers. Verder is het mogelijk gemaakt om juist alle SMS vinkjes van een groep uit te zetten.

Uitleners: Nieuwe velden
 • Kopie inschrijving KVK (ja/nee)
 • Afgiftedatum uittreksel KVK
 • Bewijs BTW (ja/nee)
 • Is verzekerd (ja/nee)

Deze velden zijn ook als beschikbare kolom beschikbaar gemaakt in de Planlijst uitzendkrachten.

Financiële documenten
 • Een onjuiste bepaling van de opbrengst van over-/toeslaguren is gecorrigeerd.
 • Er is een samenvoegcode toegevoegd voor het overnemen van de betalingstermijn van de klant.
Excel export vanuit lijsten in xlsx formaat

Het kleine Excel knopje linksonder elke lijst genereert voortaan bestanden in het .xlsx formaat.

Verwerking wijziging NBBU contractfases

Met ingang van 1 juli 2016 wijzigde een aantal artikelen (NBBU CAO) als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Zie ook het artikel op de website. Met ingang van versie 7.8.5 is Regelneef hiervoor aangepast. Bij installatie zijn de volgende stappen uitgevoerd:

 1. Fase 2A wordt hernoemd naar fase 2
 2. Alle uitzendkrachten die in fase 2B zitten en nog geen einddatum hebben, krijgen:
  – een einddatum van 30 juni 2016 in fase 2B
  – een begindatum van 1 juli 2016 in fase 3/1
 3. Bij alle uitzendkrachten die dan een einddatum hebben in fase 2B, wordt die einddatum gekopieerd naar de einddatum van fase 2 (voorheen 2A).
 4. Fase 2B wordt geheel verwijderd.

De uitzendkrachten die in stap 2 automatisch in fase 3/1 zijn gezet, zijn op te vragen via een speciale selectie hiervoor in Overzicht Uitzendkrachten.

Conversie naar het .NET framework 4.5

Met ingang van deze Regelneef versie is minstens versie 4.5 van het .NET framework nodig. Meer hierover kunt u hier lezen.

Overige oplossingen en verbeteringen
 • In Overzicht uitzendkrachten werkte de selectie ‘Laatste plaatsing voor/na’ niet correct; dit is verholpen.
 • Exporteren uitzendkrachten: verversingsprobleem opgelost.
 • Bij importeren uitzendkrachten via Excel werd het geslacht niet altijd juist bepaald. Dit is verholpen.
 • De selectie van een periode via de kalender (bijvoorbeeld bij de planlijsten) selecteerde vaak een dag extra. Dit is verholpen.
 • Na het verversen van een licentie werd de licentie pas actief na de tweede keer opstarten. Dit werkt nu direct na de eerste keer.
 • Muteren van een evaluatie werkte niet goed na het wisselen van evaluatietype. Dit is verholpen.
 • Betere ondersteuning voor Outlook 2016 i.v.m. het maken van e-mails.
 • In bepaalde gevallen konden geplande uitzendkrachten toch de status ‘Passief’ krijgen. Dit is verholpen.
 • Het scherm Over regelneef is overzichtelijker gemaakt. Er worden ook andere gegevens getoond als het gaat om een cloud dataverbinding.
 • Bij het plakken van een bestand uit Outlook (e-mail bericht, of bijlagen) kon op sommige systemen een foutmelding voor komen. Dit is verholpen.
 • Een onterechte melding over de kilometerstand bij het registreren van autogebruik binnen dezelfde dag is verholpen.
 • Importeren van grotere uitzendkrachten inclusief certificaten is veel sneller gemaakt.

Wat klanten zeggen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.