Over SunBase, Regelneef, RegelConnect en deze Privacyverklaring

SunBase Software B.V. (hierna: “SunBase”) is gevestigd en kantoorhoudende aan het adres ’s-Gravelandseweg 258, (3125 BK) in Schiedam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24287725.

SunBase is aanbieder van het softwarepakket “Regelneef” en de applicatie “RegelConnect”. In deze privacyverklaring lees je belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze dienstverlening, waaronder de applicatie RegelConnect en het gebruik van onze website. Met het downloaden van de applicatie RegelConnect geef je akkoord op deze privacyverklaring.

Daarnaast hebben wij met de uitzendbureaus die Regelneef gebruiken, verwerkersovereenkomsten gesloten waarin afspraken zijn gemaakt ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen.

SunBase respecteert de privacy van haar klanten, medewerkers van haar klanten en alle andere personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, zoals websitebezoekers en de gebruikers van onze app RegelConnect. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door SunBase voor de diensten die we bieden, die nodig zijn voor de gebruikmaking van onze website en die je ons zelf verstrekt hebt, bijvoorbeeld via onze app RegelConnect. Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG.

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, zoals door het gebruik van onze app, hebben we gegevens nodig ten behoeve van communicatie, en voor het verrichten van onze dienstverlening. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en op grond van welke wettelijke grondslag ze worden verwerkt.

We verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze dienstverlening:

 • 1. Om een account voor RegelConnect aan te maken:
  • Naam
  • E-mailadres
 • Overige gegevens die je (optioneel) via RegelConnect kunt verstrekken:
  • Contactgegevens (NAW-gegevens, en telefoonnummer);
  • Overige persoonsgegevens die je ons verstrekt binnen onze applicatie.
 • 2. Bij gebruik van onze website:
  • Gegevens die Google Analytics over jouw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelt;
  • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt via berichten of via formulieren op onze website.

Wij hebben niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens of gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken, daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doeleinden:

SunBase maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • om onze website en dienstverlening te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat wij een fiscale verwerkingsplicht hebben;
 • om jou te benaderen voor statistisch onderzoek of een klanttevredenheidonderzoek;
 • om je de mogelijkheid te bieden om je te abonneren op onze nieuwsbrief en deze aan je te kunnen versturen;
 • om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Hierbij gebruikt SunBase jouw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor deze noodzakelijke specifieke doeleinden en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • verkregen toestemming van jou;
 • gerechtvaardigd belang.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen de dienst niet aan je leveren indien je de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn op basis van contractuele en/of wettelijke doeleinden niet aan ons wilt verstrekken.

Hoe worden je gegevens beschermd?

SunBase begrijpt dat het veilig bewaren van je persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Daarnaast is onze website beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens en documenten tussen onze websites, binnen de applicatie en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Daarnaast hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met onze verwerkingspartners, zoals uitzendbureaus, waarin afspraken zijn gemaakt ter bescherming van persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je onderaan de pagina kunt vinden.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

SunBase bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zullen wij deze gegevens verwijderen. Slechts indien en voor zover wij persoonsgegevens langer moeten bewaren, zoals voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of voor de Belastingdienst, geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

De rechten die jou toekomen

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht:

 • deze persoonsgegevens in te zien;
 • deze persoonsgegevens te wijzigen;
 • deze persoonsgegevens te verwijderen;
 • deze persoonsgegevens te corrigeren;
 • je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 • bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit).

Bovenstaande verzoeken kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar SunBase. Ons e-mailadres is te vinden op onze website.

SunBase zal je zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

Het delen van data met derden

SunBase zal zonder toestemming jouw persoonsgegevens niet uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere wijze openbaar maken, tenzij sprake is van enige wetsbepaling, rechterlijke uitspraak, voorschrift of andere regel die ons hiertoe verplicht.

SunBase deelt jouw persoonsgegevens tevens slechts met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze website en/of dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het uitzendbureau waarmee je via onze applicatie contact hebt en waar je jouw persoonsgegevens mee deelt. Ook is dit het geval bij het inschakelen van een derde partij die wij inschakelen ter uitvoering van de overeenkomst en de beheerder van de website, om ervoor te zorgen dat de website technisch gezien naar behoren werkt.

Doorgifte naar niet-EU-landen

Er is geen sprake van doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Om het gebruiksgemak van de website(s) van SunBase te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Het gebruik van deze cookies kun je op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie-cookies voor het bijhouden van sessie-informatie. Dit zijn cookies voor het bijhouden van informatie tijdens je bezoek aan de website en permanente cookies die jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics (analytische cookie);

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van derden (zoals Google) op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Door gebruik te maken van de website(s) van SunBase geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derde partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. SunBase heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Daarnaast zijn op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken van Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en/of van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen welke zij via deze cookies verwerken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je bedenkingen hebt over of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens en wijzigingen privacyverklaring

Indien je contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

SunBase Software B.V.
’s-Gravelandseweg 258
3125 BK Schiedam
Telefoonnummer: 010 – 471 9441 (bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur)
Website: www.sunbase.nl
E-mail: info@sunbase.nl

Tot slot

De verwerkingsdoelstellingen en deze daarop gebaseerde privacyverklaring kunnen door SunBase van tijd tot tijd aangepast worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer derhalve regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update. Indien je onze website en/of diensten voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziene verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is opgesteld/bijgewerkt in januari 2022.