15 december, 2022

Dagplanning

De dagplanning is het systeem van Regelneef om met dag-specifieke informatie te werken binnen de plaatsingsperiode. De dagplanning van een groep mensen kan vanuit de planlijst worden geopend met de gelijknamige knop. Ook is de dagplanning zichtbaar als tabblad in het detailscherm van een plaatsing. De dagplanning wordt ook getoond onderaan het planbord uitzendkrachten.
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd rond dit systeem:

Periode / dagplanning selectie in planlijst uitzendkrachten

De periode-selectie in de planlijst bepaalt de selectie van de tonen plaatsingen. Daarnaast is er de dagplanning-selectie, waarmee de week wordt bepaald voor het weergeven van de planning per dag (‘P’ per dag). Voortaan zal de dagplanning-selectie rood kleuren wanneer die week niet matcht met de geselecteerde periode. Zo is het duidelijk wanneer per ongeluk bijvoorbeeld de plaatsingen van vorige week gevraagd worden, maar de dagplanning van de huidige week.

Efficiënter verwerken van mutaties in dagplanning

Mutaties in de dagplanning worden nu sneller gevalideerd en opgeslagen, omdat het slimmer bijhoudt voor welke plaatsingen er mutaties zijn.

 • Dat is nu ook duidelijk te zien: de naam van de uitzendkracht wordt vet weergegeven als er wijzigingen zijn.
 • Dit levert grote snelheidswinst op wanneer meerdere dagplanningen worden geopend (bijvoorbeeld vanuit het planbord) en slechts enkele worden gewijzigd.
 • Bij het sluiten van het scherm voor dagplanning geeft Regelneef nu een waarschuwing als u vergeet de wijzigingen op te slaan.
Ook kleur-indicatoren voor niet geplande dagen
 • In de dagplanning wordt voortaan de indicatie Elders gepland (oranje) getoond voor alle zichtbare dagen, in plaats van alleen de geplande dagen.
 • Onderaan het planbord uitzendkrachten worden de indicatoren voor Absentie (rood) en Elders gepland (oranje) nu ook getoond voor de ongeplande records die zichtbaar worden bij gebruik van het vinkje ‘Inclusief ongeplande plaatsingen op deze dag’.

 

Overig

Actuele status-informatie in inlogscherm

Het komt gelukkig zelden voor; maar in het geval dat er bijvoorbeeld een algemene storing is waardoor inloggen tijdelijk niet mogelijk is, dan is het prettig om te weten dat het een bekende storing is waarvan we op de hoogte zijn.

Regelneef heeft nu die mogelijkheid ingebouwd; als er dergelijke belangrijke actuele informatie is zal het inlogscherm automatisch vergroten en de informatie getoond worden, in de juiste taal.

KvK check / registraties met einddatum

Wanneer een KvK nummer wel gevonden kon worden, maar inmiddels een einddatum heeft en dus feitelijk niet meer actief is, dan wordt dit nu voor de duidelijkheid in rode letters getoond.

Bulk download archief

Bij Onderhoud->Instellingen is op de tab Archief een optie beschikbaar gemaakt om een bulk download te maken van alle Regelneef archieven. Dit biedt de mogelijkheid om in één keer een download te starten van alle archiefmappen van alle uitzendkrachten. Naast uitzendkrachten is het uiteraard ook mogelijk voor alle andere onderdelen waar het archief beschikbaar is, zoals klanten, auto’s etc.

Diversen
 • Bij het aanpassen van de begin-of einddatum van een bestaande plaatsing wordt nu gecontroleerd of er geen bestaande werkbrieven buiten de nieuwe periode vallen. Als dit zo is wordt dit gemeld en de wijziging niet geaccepteerd.
 • Bij exporteren van een uitzendkracht naar xml formaat wordt voortaan de naam van de persoon gebruikt als voorgestelde bestandsnaam.
 • De beschikbare kolommen onderaan Planbord accommodaties en Planbord auto’s zijn gelijkgetrokken met de betreffende planlijsten. Hierdoor zijn er bij Planbord accommodaties elf kolommen bijgekomen, en bij Planbord auto’s één. Voortaan zullen nieuwe beschikbare kolommen in een planlijst ook altijd in de planborden beschikbaar komen.
 • Ondertekeningsverzoek: voor het verzenden doet Regelneef alvast een extra check of er een geldig e-mail adres is gebruikt. Deze check is qua werking verbeterd om bepaalde e-mail adressen toch te accepteren.
 • Importeren uitzendkrachten: wanneer een certificaat niet herkend wordt en de certificatentabel direct aangepast wordt om dat te verhelpen, werd dat nog niet direct zichtbaar bij het opnieuw valideren. Dit is nu opgelost.
 • In de werkbrief is de kolom ‘Loon totaal’ twee kolommen naar rechts verschoven. Dit is alleen van toepassing wanneer ook gefactureerde uren en omzet vastgelegd wordt.
 • Bij muteren of invoeren van meerdere records tegelijk, bij bijvoorbeeld plaatsingen of accommodatiegebruik, werden soms niet alle geselecteerde records getoond in het detailscherm. Dit verversingsprobleem is opgelost.
 • Een wijziging in de naam van een CAO werkte niet altijd door naar de klanten die daarnaar verwijzen. Dit is verholpen.
 • Een wijziging in de naam van een kenmerk werkte niet altijd door naar de uitzendkrachten die daarnaar verwijzen. Dit is verholpen.

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.