25 maart, 2023
Mutatie-logboek uitzendkrachten

Met deze nieuwe optie in het menu Uitzendkrachten is een overzicht beschikbaar van de geregistreerde mutaties van alle uitzendkrachten. Standaard worden alle mutaties van de afgelopen 7 dagen getoond, maar deze periode is aan te passen. Met behulp van de zoekregel en de filter-opties kan er per kolom op details gezocht worden in het resultaat.

Freepack koppeling met de Regelneef Transporter

De koppelingsmogelijkheden van Freepack zijn gebaseerd op het in- en exporteren van bestanden. Dit kan foutgevoelig zijn, onder andere door de diverse handmatige handelingen. Dit geldt zeker wanneer de online versie van Freepack gebruikt wordt. De Regelneef Transporter is gemaakt om dit deze handelingen simpeler en zo minder foutgevoelig te maken.

Het is nu beschikbaar in alle export- en importschermen van Regelneef die al ondersteuning hadden voor Freepack. Zie de Regelneef Transporter documentatie in het helpsysteem over de werking en hoe het in gebruik kan worden genomen.

Freepack / klantvelden

Het formaat voor exporteren van klanten naar Freepack debiteuren (menu 146) is aangepast naar formaat 5 (vaste indeling / extra lengte).

 • Als u deze optie gebruikt is het van belang om dit eenmalig in Freepack vast te leggen bij de constanten in het betreffende menu.
 • Het kan zijn dat, bewust of onbewust, in uw database een instelling actief was om bepaalde klant-velden minder breed te maken t.b.v. de compatibiliteit met Freepack. Deze instelling wordt nu niet meer gebruikt, waardoor bijvoorbeeld de maximale breedte van de klantnaam van 30 naar 50 gaat.
Dagplanning
 • Achteraf ingevoerde plaatsing:
  Bij het achteraf invullen van een plaatsing wordt voortaan de dagplanning ook altijd gevuld voor alle dagen tussen de startdatum en de huidige week.
  Tot nu toe liet Regelneef de dagplanning van de in het verleden liggende weken leeg, wat soms verwarrend kon zijn.
 • Zichtbaarheid werktijden en uren:
  Naast de bekende ‘P’ kunnen in de dagplanning ook werktijden en geplande uren worden vastgelegd. Meestal worden die tijden en uren niet gebruikt, wat instelbaar is in de instellingen. Bij het openen van de dagplanning werden desondanks wel de kolommen voor de tijden en uren getoond, ook als dit niet ingesteld was. De oorzaak hiervan is verholpen.
  Het openen van de dagplanning zal hierdoor nu vaker een rustiger beeld geven (alleen de ‘P’s).
Regelneef app

De app heeft nu ook een planlijst uitzendkrachten. Zie hiervoor de knop onder Uitzendkrachten in het hoofdmenu.

Scheidingsteken voor duizendtallen bij samenvoegen naar Word

Bedragen worden standaard geformatteerd met twee decimalen, met een komma als decimaal-teken. Bij grotere bedragen kan het wenselijk zijn om een punt te hebben tussen de duizendtallen. Dit is nu mogelijk gemaakt.

De formattering in een layout is zichtbaar te maken in Word met de toets Ctrl-F9, waarna het ook aan te passen is. Bijvoorbeeld hier de standaard formattering, en daaronder een aangepaste formattering voor duizendtallen.
MERGEFIELD werkbrief_omzet \# 0.00 \* MERGEFORMAT (resultaat is 1234,56)
MERGEFIELD werkbrief_omzet \# #,##0.00 \* MERGEFORMAT (resultaat is 1.234,56)

Veel interne verbeteringen

De broncode van het systeem ondersteunde altijd ook nog de niet-cloud versie van Regelneef. Door deze mix van oude en nieuwe technieken ontstaat complexiteit. Die is nu opgelost door de code voor de niet-cloud versie voortaan apart te zetten en te ‘bevriezen’ voor incidenteel onderhoud.
Code die niet betrekking heeft op de cloud versie kon hierdoor worden opgeruimd en gereorganiseerd. De verdere ontwikkelingen van Regelneef is daarmee volledig gericht op de cloud-versie. De onderhoudbaarheid is hiermee sterk verbeterd wat zal zorgen voor nog meer veiligheid, stabiliteit en performance.

Diversen
 • Bij Exporteren van uitzendkracht, plaatsing en werkbrieven wordt nu ook de filiaalnaam vermeld in het actiescherm.
 • Het verzenden van ondertekeningsverzoeken is intern aangepast om het sneller te maken en incidentele verzendproblemen op te lossen.
 • Bij gebruik van een groot aantal verschillende certificaten (honderden) werd een grens bereikt waardoor fouten konden optreden. Het certificaatsysteem is nu intern herschreven om hier wel correct mee om te gaan.
 • Engelse versie: in het detailscherm van een gebruikersniveau worden nu alle programma onderdelen in het Engels vermeld.
 • Bij diverse documenten is een veld Kenmerken van de uitzendkracht toegevoegd.
 • Bij financiële documenten is het KVK nummer van de klant beschikbaar gemaakt.
 • De FTP upload van aanvragen is qua werking en instellingen herzien (bestaande instellingen zijn reeds gemigreerd).

 

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.