07 april, 2022
Relatiebeheerder bij uitzendkracht

Bij een uitzendkracht kan vanaf nu worden vastgelegd wie de relatiebeheerder is. Het veld staat onder Kenmerken, en is dus altijd zichtbaar in het detailscherm. Om de relatiebeheerder in één keer voor meerdere uitzendkrachten in te vullen of te wijzigen kan multi-wijzigen worden gebruikt.
Het nieuwe veld is op vele lijsten beschikbaar gemaakt als kolom en als samenvoeg-veld in documenten.

Opnieuw inloggen na verlopen sessie

Als een inlogsessie lang duurt, bijvoorbeeld door Regelneef niet af te sluiten aan het eind van de dag, zal automatisch de sessie op een bepaald moment eindigen. Vanaf dat moment heeft Regelneef geen verbinding meer met de servers.
Om dat duidelijk te laten zien zal Regelneef voortaan een melding tonen dat de sessie verlopen is. Daarbij wordt de mogelijkheid gegeven om de sessie te hervatten door opnieuw het wachtwoord in te geven, of het programma te sluiten.

Werkbrief: berekening van looncomponenten en totaal loon
  • Bij de looncomponenten in werkbrief worden nu de bedragen voor het loon en de factuur automatisch berekend en opgeteld. Deze totaalbedragen zijn ook als kolom beschikbaar in de lijsten waar werkbrieven zichtbaar zijn, en de werkbriefdocumenten.
  • In een werkbrief is nu een extra kolom ‘Loon totaal’ te zien waarin automatisch de optelling getoond wordt van de declarabele uren x het uurloon. Dit nieuwe veld kan zichtbaar gemaakt worden in de lijsten van Planlijst uitzendkrachten – Werkbrieven en Overzicht werkbrieven.
Onderhoud schermlijsten: verslepen mogelijk

Bij het aanpassen of opbouwen van een schermlijst kan de volgorde van de gekozen kolommen nu makkelijker en sneller worden aangepast door ze verticaal te verslepen.

CAO bestanden

De CAO tabel is uitgebreid met het kunnen bewaren van allerlei bestanden, op de gebruikelijke manier via Regelneef archief (of extern archief). Ook bij de scanverdeler worden de CAO documenten nu ondersteund.

Uitzendkracht import verbeteringen

Bij importeren uitzendkracht wordt de gekozen waarde voor de statusbepaling (Personeelsnummer of BSN) voortaan per gebruiker bewaard.
Wanneer het om het bijwerken van één uitzendkracht gaat, vraagt Regelneef daarna of die uitzendkracht meteen geopend moet worden. Zo kan de geïmporteerde mutatie direct nagekeken worden. Dit werkt nu dus hetzelfde als na het toevoegen van een uitzendkracht via de import.

Geslacht uitzendkracht

Het invoeren van het geslacht van een uitzendkracht werkt nu via een uitklaplijst.

Nieuwe kleurenthema’s

Er zijn twee nieuwe hoofdthema’s beschikbaar: Basic en Office 2019 White. Elk van deze hoofdthema’s heeft verschillende kleuren-paletten waaruit gekozen kan worden.

Diversen
  • Exporteren van uitzendkrachten: de optie ‘zet het exportbestand ook in het klembord’ wordt nu automatisch per gebruiker bewaard.
  • Bij kopiëren of overnemen van een plaatsing wordt nu ook het veld Opmerkingen meegenomen.
  • Bij multi-wijzigen van een uitzendkracht is ‘Ingeschreven door’ als mogelijk veld toegevoegd.
  • Bij Planlijst accommodaties zijn nieuwe kolommen beschikbaar: roepnaam, achternaam en geboorteplaats.

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.