06 juli, 2024

Nieuw menu bij telefoonnummer, met WhatsApp optie

De telefoonnummer velden in diverse schermen hebben nu een knop waarmee een aantal opties beschikbaar komen:

 • SMS verzenden
  Opent het SMS scherm in Regelneef. Dit is alleen beschikbaar wanneer de SMS module gebruikt wordt.
 • WhatsApp openen
  Opent een chat in de Windows WhatsApp applicatie, indien deze geïnstalleerd is op het Windows systeem, en het nummer bij WhatsApp bekend is.
 • Bellen
  Start een bel-actie, wanneer VOIP software gebruikt wordt op het Windows systeem. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de betreffende instelling aangezet is in Onderhoud Instellingen, tab Algemeen.

 

Import Inbox API

Het is nu mogelijk om bestanden voor het importeren van uitzendkrachten via een API naar Regelneef te sturen. In het importscherm zijn deze bestanden vervolgens te openen om ze te controleren en te verwerken.

Een toepassing hiervan is bijvoorbeeld het kunnen importeren van de gegevens van iemand die zich op de website heeft ingeschreven.

 

Acties

Het actie-systeem van Regelneef heeft vele nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. Het doel er van is om makkelijk en snel geagendeerde actiepunten met notities vast te leggen voor uzelf of andere gebruikers. Het uitgangspunt is dat gebruikers elkaars acties ook makkelijk moeten kunnen zien. Mutaties in acties door een gebruiker worden real-time bijgewerkt bij alle andere gebruikers. In lijsten en detailschermen kan nu het aantal openstaande acties per onderdeel bekeken worden.

Door invoering van de nieuwe actiecategorie is het nu ook goed te gebruiken voor centrale actielijsten voor verschillende specialisaties binnen uw bedrijf.

 

Nieuwe actie-knoppen bij uitzendkracht, klant, accommodatie etc.

In de detailschermen van uitzendkracht, klant, auto, accommodatie, aanvraag en bemiddelaar zijn nu twee nieuwe knoppen zichtbaar:

Deze hebben de volgende functies:

 • Nieuwe actie aanmaken
  Met de linker knop kan direct een nieuwe actie worden aangemaakt.
  Tot nu toe was bij deze schermen een actie alleen te koppelen via een contact-memo. Vanaf nu is een nieuwe gekoppelde actie dus veel sneller te maken.
 • Inzicht in het aantal openstaande acties
  Het aantal op de rechter knop geeft in één oogopslag aan of er openstaande acties zijn. Dit aantal betreft een telling van alle acties voor het betreffende onderdeel, voor alle actienemers samen.
 • Actielijst popup openen
  Door de rechter knop in te drukken wordt er een popup-scherm geopend met de actielijst voor dat betreffende onderdeel (bijvoorbeeld de uitzendkracht).
  Standaard worden alle acties getoond. Klik Actienemer aan om direct een filter op uw eigen acties te zetten.
  Door Alleen openstaande acties uit te vinken wordt de actie-historie zichtbaar, dus ook de acties die al afgerond zijn.

 

Nieuwe actie-eigenschappen

 • Type en knop Details
  • In het detailscherm van een actie wordt een icoon getoond van het type (het onderdeel waar het aan gekoppeld is, bijvoorbeeld een uitzendkracht).
  • Met een knop Details kan het betreffende gekoppelde detailscherm direct worden geopend vanuit de actie.
 • Categorie
  • De categorie zorgt ervoor dat acties duidelijk gegroepeerd worden op onderwerp, wat ook nuttig is bij het afhandelen van meerdere acties van een bepaalde categorie.
   • Bijvoorbeeld: bij invoer van een actie bij een uitzendkracht is er een keuzelijst met categorieën voor vervoer, accommodatie, certificaten, ID bewijs etc.
   • Bij een actie voor een klant, of een algemene actie, zijn er weer andere categorieën.
  • De categorie wordt ook getoond in het scherm Nieuwe acties, en als kolom in de actielijst. Via deze kolom kan er weer makkelijk op gesorteerd of gefilterd worden.
  • De beschikbare categorieën zijn naar wens uit te breiden of aan te passen in uw systeem.
   • Dit kan via Onderhoud->Tabellen->Actiecategorieën.
   • Per categorie is ook de kleur in te stellen. Deze kleur wordt dan zichtbaar in Nieuwe acties en de actielijst, en maakt het dus nog makkelijk om bepaalde groepen acties makkelijker te herkennen. De standaard kleur is zwart.

 

Weergave van aantal acties in lijsten

Het aantal openstaande acties voor bijvoorbeeld een uitzendkracht is ook zichtbaar te maken als kolom via de lijstdefinities. Het in de kolom getoonde aantal is hetzelfde als wat op de knop getoond wordt in het betreffende detailscherm.

In veel (plan)lijsten zijn nieuwe kolommen beschikbaar gemaakt met daarin aantallen die bij de verschillende onderdelen horen. Zo heeft bijvoorbeeld de planlijst accommodaties aparte kolommen voor uitzendkracht-acties en accommodatie-acties.

Real-time updates

De getoonde aantallen op de knoppen en de kolommen, en openstaande actielijsten worden direct ververst als er een wijziging wordt gemaakt door u, of een andere Regelneef gebruiker.

Dus ook als een scherm langer openstaat, kun u er op rekenen dat de actie-informatie erin niet inmiddels verouderd is.

Actie invoeren voor meerdere uitzendkrachten tegelijk

Op diverse schermen is een optie toegevoegd om in één keer een actie in te voeren voor elke geselecteerde uitzendkracht in de lijst. Deze optie heet Actie invoeren bij uitzendkracht(en) en is te vinden in submenu’s op de schermen Overzicht uitzendkrachten, Planlijst uitzendkrachten en Planbord uitzendkrachten.

Er wordt dan in het invoerscherm een knopje getoond met het aantal uitzendkrachten. Door er op te klikken worden de namen getoond.

Acties – diversen

 • Na het invoeren van een actie wordt nu ter bevestiging een korte notificatie getoond met het aantal aangemaakt acties.
 • De iconen van het actiesysteem zijn herzien en verbeterd.
 • Het is nu ook mogelijk om in een actielijst een filter te zetten op wie de actie heeft verstuurd.
 • Aan integratie van acties in de Regelneef app wordt momenteel gewerkt.
 • Verbetering contact / actie schermen:
  • De lijst met acties onder het contact toont voortaan direct de hele tekst van elke actie, in plaats van één regel.
  • Het onderste deel met acties is nu via een splitter-balk groter of kleiner te maken door de balk te verslepen.

 

Overige aanpassingen

 

Regelneef app

 • De Planlijst absenties kan nu geraadpleegd worden, via de knop Absenties in het hoofdmenu.
 • Bij een auto worden nu ook de schades getoond. De eventuele gekoppelde documenten kunnen bekeken worden of aangevuld met nieuwe uploads.

Scherm- en Excel lijst bij uitleners

Het overzichtsscherm voor uitleners is nu ook naar wens aan te passen of uit te breiden via de lijstdefinities. Ook is er een Excel knop toegevoegd voor Excel lijsten, ook via deze lijstdefinities.

 

Werkbrief met naam van uitlener, en controles op KVK en BTW nummer

Op de werkbrief is nu de eventuele uitlener van de betreffende plaatsing ook te zien. Daarnaast kunt u van de betreffende uitlener ter plekke ook het KVK nummer en het BTW nummer checken, indien deze ingevuld zijn.

 

Zoeken/verversen knop

De knop Zoeken die op veel schermen te vinden is, heeft nu een ververs-icoon:

Hiermee is deze knop wat duidelijker te vinden, en benadrukt het nog eens dat de knop ook gebruikt kan worden om de inhoud van het scherm te verversen met de allerlaatste gegevens.

 

Uitbreiding tabel Bemiddelaar

 • Nieuwe velden:
  • KVK nummer (met check), kopie inschrijving, KVK documenten, afgiftedatum
  • BTW nummer (met check), Bewijs BTW, BTW documenten
  • Is verzekerd
  • Crediteurennummer, G-rekening, G-rekening percentage
  • Begin- en einddatum contract
 • De tabel met bemiddelaars is nu ook direct te openen vanaf de knoppenbalk

 

Diversen

 • In de planlijst is bij de tab Weeklijst per uitzendkracht een nieuwe kolom Relatiebeheerder beschikbaar.
 • Bij sommige documentsoorten ontbrak nog de samenvoegcode voor Kenmerken. Dit is opgelost.
 • Bij het kopiëren of overnemen van een plaatsing worden de volgende eventuele vinkjes en datums niet meer overgenomen:
  – Opdrachtbevestiging getekend
  – Overeenkomst getekend
  – Aanvangscontrole uitgevoerd
  Dit omdat het niet vanzelfsprekend is dat ook voor de ‘nieuwe’ plaatsing ook zal gelden.
 • Selectie van uitzendkrachten op basis van postcode-range is intern geoptimaliseerd en zal daardoor ook sneller werken.

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.