18 juni, 2023

Dagplanning overzicht van acht weken

De Planlijst uitzendkrachten is uitgebreid met een extra tabblad: Dagplanning overzicht.
Deze geeft een visuele weergave van de (dag)planning van acht weken voor alle plaatsingen in de geselecteerde periode.

Dagplanning

Voor alle duidelijkheid: de dagplanning is het systeem van Regelneef om, binnen een plaatsingsperiode, afzonderlijke dagen aan of uit te zetten. Standaard staan alle dagen in een plaatsingsperiode aan, maar het is desgewenst per dag aan te passen.

De dagplanning werkt ook door in de werkbrieven. Wanneer dagen uitgezet worden via de dagplanning (of via een plaatsingsschema) dan kunnen er op die dagen geen uren ingevoerd worden in de werkbrieven.

Weergave
 • Wanneer een dag gepland is, wordt dat getoond met een grijs blokje. Dit is vergelijkbaar met de ‘P’ die elders in het systeem wordt gebruikt.
 • Absenties wordt aangegeven met een rood hoekje.
 • Absenties zijn vastgelegd bij de uitzendkracht zelf (tabblad Absenties), en staan in principe los van de dagplanning.
  • Een rood hoekje bij een ingeplande dag geeft dan dus aan dat er bijvoorbeeld eventueel ziekte-uren in de werkbrief moeten worden vastgelegd.
  • Indien iemand een aantal dagen absent is door bijvoorbeeld vakantie, dan is het het duidelijkst om die dagen in de dagplanning ook uit te schakelen. Dit gebeurt niet automatisch.
 • De muiscursor geeft bij ieder dagcel informatie over de datum, uitzendkracht, klant en de eventuele absentie.
 • Onderaan elke dag wordt het totaal aantal ingeplande personen getoond. Zet bijvoorbeeld een filter op de klantnaam om zo de geplande bezetting voor die klant, gedurende acht weken in te zien.
Muteren
 • De dagplanning is per dag simpel aan of uit te zetten door erop te dubbelklikken
 • Er kunnen ook meerdere dagcellen worden gemarkeerd. Dit kan één blok zijn, maar ook afzonderlijke cellen, gemarkeerd door gebruik van ctrl toets in combinatie met muis-klikken of slepen.
 • De meerdere dagcellen zijn in één keer aan of uit te zetten met de gelijknamige knoppen aan de rechterkant.
 • De achterliggende plaatsingen zijn met een knop op te vragen en te muteren.
 • Er kan ook een absentie worden ingevoerd, desgewenst voor meerdere personen tegelijk.
Plaatsingsschema
 • Het is nu ook mogelijk om een plaatsingsschema per plaatsing in te stellen, voor het geval er volgens een vast herhalend schema gewerkt wordt van aantal weken werken / aantal weken vrij.
  Deze instelling zorgt er dan voor dat automatisch de dagplanning voor de gehele plaatsingsduur wordt ingevuld op basis van het schema.
 • Om een plaatsingsschema toe te passen:
 • Markeer één of meerdere plaatsingen, op de datum dat deze een schema moeten starten.
 • Druk op de knop Schema, kies één van de schema’s uit de lijst en druk op Nu toepassen.
 • De aangepaste dagplanning wordt dan direct zichtbaar bij de betreffende plaatsingen.
 • Het blijft mogelijk om in deze plaatsingen vervolgens handmatig dagen aan of uit te zetten, ook al wijkt dat af van het schema. Zulke mutaties zullen alleen worden overschreven wanneer er opnieuw een schema wordt toegekend.
 • Het plaatsingsschema en de plaatsingsschema-startdatum kunnen zichtbaar gemaakt worden als kolommen via de lijstdefinities.
 • Een plaatsingsschema wordt beëindigd wanneer een plaatsing wordt beëindigd. Krijgt een uitzendkracht een nieuwe plaatsing dan moet een nieuw plaatsingsschema worden ingevoerd.

 

Importeren van meerdere functies

Bij importeren van uitzendkrachten is het nu mogelijk om per persoon meerdere functies in te lezen, in plaats van één.

 • In de Excel en CSV import kunnen maximaal vijf functies worden aangeboden: naast de kolom ‘Functie’ worden ook kolommen ‘Functie2’ tot en met ‘Functie5’ herkend.
 • Ook de XML import is hiervoor aangepast. Dit formaat ondersteunt nu een onbeperkt aantal functies.
  De Regelneef XML export exporteert vanaf nu ook alle functies van een uitzendkracht.

 

Selecteren van inkooptarief van uitlener in plaatsing

Indien er sprake is van een uitlener (een van derden ingeleende uitzendkracht of een ZZP’er) bij een plaatsing, is het nu ook mogelijk om het inkooptarief te selecteren uit de vastgelegde tarievenlijst van de betreffende uitlener.

Hiervoor wordt dan een knop weergegeven rechts naast het veld Inkooptarief. Er verschijnt dan een keuzescherm met de tarieven die vastgelegd zijn bij de uitlener, waarbij ook voor de duidelijkheid ook nog wordt vermeld voor welke uitzendkracht medewerker en functie / discipline het is.

Wanneer er meerdere plaatsingen tegelijk gemuteerd worden, is er voor dit veld de optie ‘Per regel’ beschikbaar. Indien dit aangevinkt wordt, kunnen de bedragen in de betreffende kolom per regel worden ingevuld. Ook daar wordt nu – wanneer het om een plaatsing met uitlener gaat – een keuzeknopje getoond.

 

Diversen

 • De signalering bevat nu een type ’52 weken gewerkt’. Deze werkt alleen bij een ABU CAO en uiteraard alleen wanneer de gewerkte uren via urenbrieven in Regelneef staan.
 • Datum / kalender gerelateerde elementen werden niet altijd vertaald in de Engelse versie. Dit is verholpen.

Wat klanten zeggen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.