17 december, 2018

Nieuwe versie-nummering

 

Nummering per jaar

Regelneef krijgt voortaan een versienummer op basis van het jaar. De eerste versie voor 2019 is versie 1, dus het versienummer is 19.1. De volgende update zal 19.2 zijn. Er zullen naar schatting 6 updates per jaar verschijnen. In december zal de eerste versie voor het erop volgende jaar al verschijnen.

Regelmatige updates, ook voor niet-cloud gebruikers

Regelneef cloud gebruikers krijgen altijd al regelmatig automatisch een nieuwe versie, maar voor de niet-cloud gebruikers werden tot nu toe de wijzigingen ‘opgespaard’ en doorgaans twee maal per jaar vrijgegeven. Dit verandert nu.

Vanaf nu kunnen niet-cloud gebruikers ook direct over de actuele versie beschikken: er wordt niet meer opgespaard voor een ‘hoofdversie’. Regelneef zal automatisch aangeven wanneer er een update beschikbaar is (gemiddeld 6 keer per jaar). Via de website en andere kanalen wordt er voortaan van elke nieuwe versie een melding gemaakt.

Deze versie 19.1 is voor diverse niet-cloud klanten de eerste versie sinds 8.6.0, en bevat daarom nog wel een samenvatting van alle wijzigingen sinds die hoofdversie.

 

Regelneef archief

 

Vanaf nu is het voor de cloud-versie mogelijk om bestanden op te slaan in Regelneef zelf: het Regelneef archief.

Het Regelneef archief is ontworpen als uitgebreidere vervanger voor het bestaande archief systeem (verwijzing naar een locatie op een gedeelde schijf).

Eigenschappen Regelneef archief
 • Het biedt volledig geïntegreerde centrale opslag van documenten.
 • Geen losse verwijzingen meer nodig naar externe gedeelde (cloud) mappen.
 • Afscherming van documenten is volledig via Regelneef te regelen.
 • Ieder record heeft automatisch een archief waar documenten in geplaatst kunnen worden.
 • Dit betreft uitzendkrachten, klanten, accommodaties, auto’s, uitleners, bemiddelaars en bruikleengoederen.
 • Werkt naadloos samen met alle onderdelen van Regelneef zoals de scanverdeler, import van uitzendkrachten of weergave van het archief van meerdere uitzendkrachten tegelijk.
 • Documenten zijn ook te benaderen via de Regelneef app.
 • Er is een uitgebreide conversie-tool waarmee alle bestaande externe archiefmappen geupload kunnen worden.
 • Ondersteunt alle handige manieren (slepen, plakken vanuit Outlook etc) om documenten toe te voegen.
 • Subfolders zijn makkelijk aan te maken, ook meerdere tegelijk.
 • Bestanden en folders zijn te verslepen binnen een archief.
 • Prullenbak systeem.
 • Vastlegging van de gebruiker die het document heeft geupload, of verwijderd (prullenbak).
 • Uitgebreide mogelijkheden om de rechten van een gebruiker in te stellen; afzonderlijk voor documenten, mappen en prullenbak.

Het Regelneef archief is voor bestaande cloud-klanten zonder meerkosten te gebruiken, tot een totale grootte van 10 GB. Daarboven wordt een geringe meerprijs per maand gehanteerd. Neem hierover desgewenst contact op met SunBase.

Bestandsarchief heet voortaan: Extern archief

Om het verschil met het nieuwe Regelneef archief duidelijk te maken wordt er een naamswijziging doorgevoerd. Het bestaande bestandssysteem heet voortaan het Extern archief.

Het tabblad Bestandsarchief ziet er als volgt uit:

De werking hiervan is niet veranderd, en zal ook niet veranderen.

 

Dagplanning-weergave in de planlijst

 

Het is nu mogelijk om in de planlijst dagkolommen zichtbaar te maken.
Deze kolommen (maandag tot en met zondag) kunnen alle gegevens laten zien die in de dagplanning te noteren zijn:

 • Gepland (P)
 • Werktijden
 • Geplande uren

Uiteraard kunt u via de lijstdefinities zelf bepalen welke van deze 21 kolommen er getoond worden, en in welke volgorde.

Informatie van de dagplanning wordt altijd getoond op basis van één week: de dagplanning-week. Bij het opstarten van de planlijst staat deze automatisch op de huidige week. De weekselectie kan bij de selectievelden worden aangepast, waarna de gegevens automatisch ververst worden.

 

Werkbrieven in de planlijst: nu op een apart tabblad

 

De weergave van de planlijst in combinatie met de uren van een werkbrief, en de groep knoppen om acties uit te voeren met werkbrieven, is verhuisd naar een nieuw apart tabblad Werkbrieven in de planlijst.

Op deze tab staat altijd de voorgaande week geselecteerd. Deze week bepaalt de te tonen plaatsingen, werkbrieven en dagplanning. Door een andere week te kiezen veranderen al deze gegevens mee.

De nieuwe dagplanning kolommen, zoals hierboven beschreven, zijn dus ook beschikbaar op deze nieuwe Werkbrieven tab (zie het paarse blok in bovenstaande afbeelding).

Alle bestaande lijstdefinities (scherm en Excel) van de normale planlijst zijn gekopieerd naar de planlijst met werkbrieven. De kolommen met werkbrief-gegevens zijn naarna verwijderd uit de lijsten van de planlijst, omdat die gegevens daar niet meer beschikbaar zijn.

 

Accommodaties

 

Overzicht accommodaties: bezettingspercentage

 

In het overzicht accommodaties is nu een kolom beschikbaar welke het percentage toont van de bezetting. Basis hiervoor is de datum linksboven in het scherm.

Doordat het percentage ook als een voortgangsbalk getoond wordt, is het bijvoorbeeld sneller te zien waar de onderbezetting het grootst is.

Het uitgangspunt is de normale bezetting van de accommodatie.

Deze kolom is zoals gebruikelijk toe te voegen via de lijstdefinitie, van Overzicht accommodaties.

 

 

Werkelijke bezetting in een periode

In de planlijst accommodaties is een nieuwe kolom ‘Periodebezetting’ beschikbaar. Deze geeft de werkelijke bezetting iedere accommodatie, over de gevraagde periode van de planlijst.

Vastlegging van land

Er kan vanaf nu een land worden vastgelegd in de tabel met accommodaties. Dit land is zoals gebruikelijk op de diverse lijsten en documenten desgewenst zichtbaar te maken.

Planbord accommodaties

De weken worden wat breder weergegeven zodat grotere getallen direct zichtbaar zijn.

 

Overig

 

Niveau van uitzendkracht in kleur

De tabel met niveaus van een uitzendkracht is voorzien van een mogelijkheid om een aparte kleur te geven per niveau. In de verschillende lijsten waar het niveau als kolom te gebruiken is worden de ingestelde kleuren voortaan gebruikt.

E-mail klanten

De e-mail knop bij overzicht klanten heeft nu een extra optie om alleen de correspondentie-contactpersonen te e-mailen.
Verder is deze e-mail functie robuuster gemaakt voor gebruik met zeer grote aantallen klanten.

Scanverdeler

De scanverdeler ondersteunt nu ook bemiddelaars en bruikleengoederen.

 • De scanverdeler is intern geoptimaliseerd om sneller op te starten. Ook het icoon van de scanverdeler is aangepast in het menu.
 • De herkenning van QR codes is verder verbeterd.
 • Bij automatisch archiveren wordt een document nu toch geaccepteerd indien in het document nog geen personeelsnummer staat, en inmiddels wel in de database.
Rekeningsoorten tabel is onderhoudbaar

Deze tabel was tot nu toe niet aan te passen. Het is ook mogelijk gemaakt om rekeningsoorten op slapend te zetten of te verwijderen.
Zie Uitzendkracht-Tabellen->Rekeningsoorten.

Bruikleengoederen
 • In het detailscherm van een goed is een knop ‘Gebruikt bij’ toegevoegd, waarmee direct de betreffende uitzendkracht kan worden geopend.
 • Dit is bijvoorbeeld handig indien het goed in de signalering vermeld wordt, en de huidige gebruiker ervan moet worden getoond.
 • De kolommen in het overzicht voor het veld Nummer en Certificaat zijn breder.
 • Het veld Nummer is verbreed van 10 naar 20 posities.
 • Bij signalering van een goed wordt nu ook het nummer van het goed getoond als kenmerk.
Bewaartermijn inschrijving van een uitzendkracht

Aan deze centrale instelling is een keuze van 6 maanden toegevoegd.

SFTP ondersteuning aanvragen-export

Naast FTP ondersteunt Regelneef nu ook SFTP (SSH File Transfer Protocol). Bij de instellingen staat beschreven hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

 

Diversen

 

 • Uren import (Nitea) werkt nu correct in de cloud versie
 • Probleem bij kopiëren van een gebruikersniveau opgelost
 • Sorteren op leeftijd werkte in sommige lijsten niet altijd goed; dit is verholpen.
 • Opslaan van beschikbaarheid via de kalender werkt nu veel sneller.
 • Een invoerprobleem van evaluaties vanuit een plaatsing is opgelost.
 • Planbord uitzendkrachten: de telling van absenties kijkt nu niet meer naar de ongeplande plaatsingen
 • Het aantal soorten certificaten wat Regelneef kan verwerken is uitgebreid.
 • De kolom met het aantal dagen in de tabbladen bij een uitzendkracht geeft nu nul dagen aan in plaats van één, wanneer er een toekomstige startdatum is zonder einddatum.
 • Het veld ‘Bekend via’ bij een klant kan nu ook als verplicht veld worden ingesteld.
 • Nieuwe beschikbare kolommen:
  • Planlijst / planbord accommodaties: Uitlener, Relatiebeheerder (van de klant van de huidige plaatsing)
  • Planlijst / planbord auto’s: Uitlener, Relatiebeheerder (van de klant van de huidige plaatsing)
  • Planlijst absenties: Laatst actief
  • Overzicht uitzendkrachten: Ingeschreven door, Functie (huidige plaatsing)
  • Planlijst accommodaties: E-mail (uitzendkracht)

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.