04 maart, 2019

Engelse vertaling

Er wordt sinds enkele maanden hard gewerkt om Regelneef ook in het Engels te laten werken. Deze werkzaamheden zijn nu ongeveer voor 50% voltooid, en zal komende maanden compleet worden gemaakt. Omdat we steeds meer te maken krijgen met Regelneef gebruikers die geen Nederlands als moedertaal hebben, hebben we besloten om de Engelse taalkeuze nu alvast beschikbaar te maken, zodat men al voordeel kan hebben van de tot nu toe vertaalde onderdelen.

In het inlogscherm is een vlag toegevoegd voor de te gebruiken taal. Door er op te klikken schakelt de taal van Nederlands naar Engels.

 

We have been working hard for several months now to have Regelneef also work in English. This task is now about 50% complete, and will be completed in the coming months. Since more and more Regelneef users are not native Dutch speakers, we have decided to make the English language choice already available, so that people can already benefit from the parts that have been translated so far.

A flag for the language has been added to the login screen. By clicking on it, the language switches from Dutch to English.

 

Samenvoegen naar Excel is uitgebreid

Vorig jaar werd de mogelijkheid geïntroduceerd om gegevens samen te voegen met een bestaand Excel document. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor het invullen van Excel formulieren.
Vanaf nu is er ook ondersteuning voor subtabellen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bij het samenvoegen van een uitzendkracht er ook een lijst van van de bijbehorende opleidingen, certificaten en dergelijke naar Excel geschreven kunnen worden.
Door deze nieuwe mogelijkheden kon het Excel samenvoegen nu ook beschikbaar gemaakt worden bij:

  • Urenbrieven
  • Financiële documenten
Facturering

Bij Overzicht werkbrieven is een aparte knop ‘Financiële documenten’ toegevoegd zodat deze direct gestart kunnen worden zonder submenu.
Bij de financiële documenten (waar facturen kunnen worden gemaakt) is het personeelsnummer nu ook beschikbaar als samenvoegcode.

BTW code bij plaatsing automatisch invullen

Bij het plaatsen wordt de BTW code, zoals deze bij de klant is ingevuld; automatisch overgenomen na het selecteren van de klant.

Looncomponenten muteren voor meerdere plaatsingen tegelijk

Het is nu mogelijk om in één keer een looncomponent toe te voegen, of te verwijderen, voor een lijst plaatsingen uit een planlijst. Deze optie is toegevoegd aan het menu achter de knop Plaatsingen op de Planlijst Uitzendkrachten.

Diversen
  • Het veld PESEL nummer bij een uitzendkracht is verbreed tot 12 posities.
  • Een foutmelding bij het starten van bepaalde rapporten is verholpen.
  • In sommige gevallen werd soms in het planbord uitzendkrachten de daglijst niet getoond, maar een rood kruis. Dit is verholpen.
  • Na het invoeren van een layout-record werd soms niet automatisch gevraagd om het layoutbestand te selecteren. Dit is verholpen.

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.