12 november, 2020

Mutatie-logboek

Registratie van mutaties van gebruikers

Voortaan worden mutaties in diverse belangrijke tabellen geregistreerd in een logboek. Dit maakt het mogelijk om de historie van mutaties later terug te kunnen kijken.

Mutatie-logboek

Het volgende wordt geregistreerd:

 • De soort mutatie:
  • Invoeren van een record
  • Wijziging van een record (welke velden zijn er precies veranderd)
  • Verwijderen van een record
 • Tabel
 • Gebruiker
 • Datum en tijd
 • Sleutelgegevens die het record identificeren
Cloud-gebaseerd

De registraties in het mutatie-logboek worden bepaald in de cloud-service van Regelneef, dus het bevat de mutaties van verschillende applicaties: Regelneef voor Windows en de Regelneef apps.
Voor een lokale Regelneef installatie (dus een niet-cloud database) is het mutatie-logboek dus niet beschikbaar. De knopjes voor het open van het logboek zullen dan grijs zijn.

Eigenschappen
 • Het logboek, inclusief de specificatie van de gewijzigde veldnamen, is ook geheel in het Engels te raadplegen.
 • De registratie is in oktober 2020 gestart; het logboek zal geen informatie kunnen tonen van mutaties vóór die tijd.
 • Het logboek kan via de filter-regel gefilterd worden op meerdere kolommen. Zo kan er bijvoorbeeld gefilterd worden op mutaties door een bepaalde gebruiker in de plaatsingen van een uitzendkracht, en desgewenst daarbinnen op een specifiek veld.
 • Het logboek zelf is door niemand te muteren.
Uitzendkracht- en klant gerelateerd

In deze versie worden tabellen gelogd van de uitzendkracht en klanten, en de direct daaraan gerelateerde tabellen, zoals contacten, plaatsingen, accommodatie-gebruik, certificaten en dergelijke.

Raadplegen van het logboek
 • In alle detailschermen waar het mutatie-logboek nu actief is, is een knopje zichtbaar waarmee de mutaties kunnen worden worden bekeken van dat specifieke record.
 • Vanuit het detailscherm van een uitzendkracht zijn de mutaties van alle gelogde onderliggende tabellen in één lijst op te vragen. Het knopje daarvoor heeft echter ook een submenu, waarmee specifiek alle mutaties in een specifieke tabel (bijvoorbeeld plaatsingen) voor die uitzendkracht kunnen worden opgevraagd. Zo’n submenu is ook beschikbaar in het detailscherm van een klant.

 

Overig

.NET Framework update

Regelneef werkt nu op basis van versie 4.7.2 van het Microsoft .NET Framework.
Deze versie zal doorgaans om de meeste computers aanwezig zijn. Indien de nieuwe versie niet start, is het zaak om het framework te installeren; dit mag ook versie 4.8 zijn. Zie de betreffende downloads van Microsoft.

Afhandeling acties voor meerdere personen
 • Wanneer een actie wordt aangemaakt voor meerdere personen, dan is voortaan het standaard gedrag dat die actie bij alle personen op gereed wordt gezet wanneer één van de personen dat doet. De actie wordt dus standaard gezien als een groepsactie die vervalt wanneer één persoon het afmeldt.
 • Indien dit voor een bepaalde actie niet gewenst is, dan kan bij het aanmaken van een actie voor meerdere personen voortaan gekozen worden voor Individueel afmelden. Dit is een aanvink-veld wat automatisch verschijnt wanneer er meerdere ontvangers worden geselecteerd.
Werkbrief: Vastlegging factuurnummers en bepaling tijd voor tijd reservering
 • Er zijn twee nieuwe velden beschikbaar voor het vastleggen van factuurnummers:
  • Factuurnummer inkoop (alleen zichtbaar wanneer de achterliggende plaatsing een inleenplaatsing betreft)
  • Factuurnummer verkoop
 • Beide factuurnummervelden zijn ook beschikbaar in de lijsten waar werkbrieven getoond worden, zodat duidelijk te zien is of de inkomende en uitgaande facturering compleet is.
 • Er is een knopje toegevoegd om de tijd voor tijd reservering te berekenen. Deze berekening kijkt naar het toeslag-gedeelte van de overuren en toeslaguren. Na berekenen wordt het resultaat direct in het betreffende veld getoond.
Aantal plaatsingsdagen in planlijst

In de planlijst uitzendkrachten is nu een kolom beschikbaar die het totaal aantal dagen van de plaatsing toont. Wanneer de einddatum nog leeg is wordt er geteld tot de huidige dag. Dit is gelijk aan de dagentelling die al te zien was bij de tab Plaatsingen bij een uitzendkracht.

Diversen

In sommige gevallen werd de tab werkbrieven van de planlijst uitzendkrachten niet direct ververst na een mutatie in een werkbrief. Dit is verholpen.

Wat klanten zeggen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.