14 juni, 2019
Extra controledatums bij auto’s en accommodaties

Bij deze onderdelen is nu een zelfde soort mogelijkheid beschikbaar als bij de uitzendkracht, voor het vastleggen van speciale datums. Zo kunnen bijvoorbeeld onderhoudsbeurten worden vastgelegd.
Deze datums worden ook meegenomen in de signalering. Bij het toevoegen van een datum bij een auto of accommodatie moet uiteraard ook worden vastgelegd waar het om gaat. De keuzelijst daarvoor is naar eigen wens te vullen via

  • Auto->Tabellen->Controledatum soorten en
  • Accom->Tabellen->Controledatum soorten
Contacten en acties bij bemiddelaars

Het systeem van contacten en mogelijke acties is nu ook beschikbaar bij de tabel voor bemiddelaars.
De acties komen uiteraard ook mee in de notificaties daarvoor. De contacten met bemiddelaars worden ook getoond in Overzicht contacten.

Signalering slapende onderdelen

Het is nu instelbaar of de signalering moet slapende records moet controleren, of niet. Hiervoor is een vinkje toegevoegd bij Onderhoud->Instellingen->Signalering. De signalering neemt deze instelling over, en wordt daar ook getoond in een aanvinkveld.
In het signaleringsscherm kan met het nieuwe aanvinkveld ter plekke gewisseld worden tussen het wel of niet controleren van slapende records.
Het controleren van slapende onderdelen staat standaard aan na installatie van deze update.
Bepaalde signaleringen vallen buiten de uitsluiting van slapende uitzendkrachten: controle bewaartermijn en extra controledatums. Deze worden altijd gesignaleerd.
Het signaleringsscherm reageert nu direct op het aan- of uit zetten van de vinkjes. Er hoeft dus niet meer handmatig ververst te worden na het veranderen van de vinkjes.

Kopiëren van een ondertekeningsverzoek

Het is nu mogelijk om een nieuw ondertekeningsverzoek aan te maken op basis van een bestaande. In het overzicht met verzoeken is hiervoor een knop Kopiëren toegevoegd. Het scherm Nieuw ondertekeningsverzoek wordt dan geopend, met automatisch alle velden al ingevuld, en het originele te ondertekenen bestand (in PDF formaat) uit de bron.

Deze mogelijkheid bespaart veel tijd wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de gebruikte e-mail van de ontvanger niet (meer) klopt. De enige mogelijkheid daarvoor is een nieuw verzoek te maken met het juiste adres. Door de kopieermogelijkheid van Regelneef is dit nu heel snel te doen.

Direct openen van uitlener of bemiddelaar

De velden voor de uitlener en bemiddelaar bij een uitzendkracht hebben nu een extra knopje waarmee direct het detailscherm van de betreffende uitlener of bemiddelaar kan worden geopend.

Absenties bij accommodaties

In de planlijst en het planbord absenties zijn nu ook absentiegegevens als kolom beschikbaar.

Management rapportage

Hier is een nieuw item ‘Inschrijvingen per niveau, per gebruiker’ toegevoegd.

Diversen
  • Een naamswijziging van een functie werkt voortaan ook altijd direct door in de functie-opsomming in diverse kolommen.
  • Bij importeren van uren is de bepaling van de plaatsing verbeterd.

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag direct een e-mail bericht krijgen als er nieuws is over Regelneef? Geef hieronder dan uw e-mail adres op.
Via sociale media kunt u ook Regelneef volgen via Facebook, Linkedin en Twitter.